Donald Moore | Died 1st May 2011, born April 1922

At Penarth Arts & Crafts Ltd we are all very sad to hear of the death of Donald Moore. He was a great supporter, bringing his wide range of expertise and his great personal enthusiasm to bear on many of our activities.

Donald had several outstanding careers: a Naval Commander in small boats during the war, he became Keeper of Art at the National Library in Aberystwyth – early he learnt Welsh to be a fluent speaker, and  he became a leading local historian and archivist, actively involved with both Welsh journals and international scholarly activities – his mastery of French was also part of that, and he knew Brittany as well as his beloved Wales..

He was a leading Friend and supporter of the Washington Gallery from the start, and made a point of attending events, especially Annual General Meetings, and giving both wise advice and strong support.

When a few years ago we started the Pavilion Project he played a central role, chairing with great enthusiasm and dedication the Maritime Advisory Panel. He  also took care to read through and comment  on the many documents and memoranda that the project has involved.

Always cheerful, always full of knowledge and excellent stories,  delighted to meet new friends and hear about new ventures, Donald was a strong spirit – in recent months even when ill he would still come with friends and relatives to the gallery, want to know what was going on and how he could contribute.

Donald was  simply a great man – a scholar, a gentleman, who believed fervently in the value of the community that he found, and helped so much to create, in Wales and in Penarth.

A service will be held at All Saints Church, Penarth on Monday 16 May at 2.30pm; refreshments will be served in the upper gallery from 11am.

………………………………………………………………………

Mae pawb yma yn ‘Celf a Chrefftiau Penarth’ yn drist i glywed am farwolaeth Donald Moore FSA. Cafodd MBE am ei wasanaethau tuag at astudio archeoleg a fywyd diwylliannol Cymraeg.

Roedd Donald yn gefnogwr brwd o’n gwaith ac rydym wedi cael budd o’i aml ddoniau dros y blynyddoedd. Fe wnaeth Donald ddilyn mwy nac un gyrfa ddiddorol yn ei fywyd: roedd yn swyddog yn y llynges yn ystod y rhyfel ac fe wnaeth ddysgu Cymraeg yn ystod ei amser fel ‘Ceidwad y Celf’ ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cafodd ei ddathlu fel hanesydd lleol pwysig ac roedd yn cyfrannu ei waith tuag at y cyfnodolion, nid yn unig mewn Cymraeg ond mewn Ffrangeg hefyd – Llydaw oedd un o’i hoff wledydd, ynghyd a Chymru.

Roedd Donald yn gefnogwr brwd o’r Oriel Washington o’r dechrau, ac fe wnaeth fynychu llawer o ddigwyddiadau yn y galeri, yn enwedig Cyfarfodydd Blynyddol, lle rhoddodd ei gefnogaeth a’i gyngor.

Pan ddechreuodd y Prosiect Pafiliwn, fe wnaeth Donald chwarae rhan canolog trwy ei frwdfrydedd fel aelod o’r Panel Ymgynghorol Morwrol. Roedd bob amser yn cymryd gofal i ddarllen a rhoi ei farn ar unrhyw ddogfennau a oedd yn bwysig i’r pafiliwn.

Yn llawn hwyl, gwybodaeth a storiau diddorol, roedd Donald yn enaid cryf – yn y misoedd diwethaf, er gwaethaf ei salwch, cadwodd mewn tymer hapus a pharhaodd ei ddiddordeb yn waith y galeri.

Yn syml, dyn bendigedig oedd Donald – gwr a wnaeth gredu yn gryf yn ngwerth ein cymuned ni yma ym Penarth a Chymru.